Tilgreind séreign í Lífeyrissjóðinn

Hvernig má ráðstafa hærra mótframlagi í lífeyrissjóð?


20.06.2017.

Um næstu mánaðamót hækkar mótframlag atvinnurekenda í lífeyrissjóð á almennum vinnumarkaði um 1,5% og verður þá 10%. Skylduiðgjaldið nemur þá samtals 14% þar sem 10% koma frá atvinnurekanda og 4% frá launamanni. Að ári hækkar svo mótframlag atvinnurekanda í 11,5%.

Viðbótariðgjaldinu má ráðstafa í svokallaða tilgreinda séreign sem er nýr valkostur innan skyldutryggingar og kemur til viðbótar hefðbundnum valkvæðum séreignarsparnaði. Sjóðfélagar geta þá ráðstafa viðbótariðgjaldinu í tilgreindan séreignarsparnað með samningi við sinn lífeyrissjóð eða nýtt það til að auka tryggingavernd sína til örorkulífeyris og ævilangs ellilífeyris í samtryggingu. Mikilvægt er að hver og einn sjóðfélagi taki upplýsta ákvörðun um ráðstöfun viðbótariðgjaldsins og fái góðar upplýsingar um áhrif þess á tryggingavernd sína.

Með því að ráðstafa viðbótariðgjaldinu í tilgreinda séreign byggir sjóðfélagi upp sjóð sem er er séreign viðkomandi og getur meðal annars nýst til að auka sveigjanleika við starfslok og erfist samkvæmt erfðalögum. Á móti kemur að tryggingavernd í samtryggingarhluta lífeyrissjóðs sem tryggir ævilangan ellilífeyrir, maka- og barnalífeyrir og örorkulífeyrir við starfsorkumissi verður minni en ella.

Sjá frétt á vef ASÍ.

 
 

Lögfræðiaðstoð Hlífar

Lögmenn Vlf. Hlífar eru með viðtalstíma á skrifstofunni milli kl. 11 og 12 annan hvern föstudag. Ath að það þarf að panta tíma fyrirfram.

 

Fræðslusjóður Hlífar

Sjóðurinn er ætlað að styrkja þá félagsmenn sem sækja sér menntun á almennum fræðslumarkaði.

Orlofshús Hlífar

Hlíf 9 orlofshus and 3 orlofsíbúð
.

Innskráning